Personbeskyttelse

Sikkerhedsstyrelsen har besluttet af følge resten af EU, når det gælder skærpede krav til stikkontakter med jordforbindelse. De nye krav baserer sig primært på, at der fremover må forventes at være mindre sikkerhed indbygget i elektriske apparater som følge af nye vedtagne europæiske standarder, der tillader, at beskyttelsesafstande fra metaldele inde i apparaterne, som forbrugerne kan berøre, må halveres – helt ned til 1,5mm!

Derfor er det nu et krav, at alle stikkontakter til og med 16 ampere samt andre tilslutningssteder
til og med 20 ampere skal være beskyttet med fejlstrømsafbryder – også kaldet HPFI-afbryder.

Krav til HFI- eller HPFiafbryder
Der er i bekendtgørelserne indført krav om, at de krævede HFI- og HPFIafbrydere skal være virksomme og leve op til de sikkerhedskrav, der er beskrevet i relevante europæiske sikkerhedsstandarder. Det har vist sig, at nogle fejlstrømsafbrydere på grund af fejlproduktion eller manglende "motion" ikke udløser inden for de fastsatte tider og strømme. Disse fejlstrømsafbrydere skal derfor udskiftes.

Eftersyn
Vi har specialiseret os i at efterse elinstallationerne, og på baggrund heraf udarbejde rapport og tilbud om udbedring af eventuelle fejl eller mangler ved personbeskyttelsen.

Dette eftersyn/sikkerhedstjek af elinstallationer og eltavler samt rapport og tilbud kan vi udføre uden beregning, såfremt eventuelle fejlrettelser udføres af os efter aftalt tilbudspris. Herefter er alle fejlstrømsafbrydere testet, og du er sikker på, at personbeskyttelsen lever op til gældende standarder.

Top