Industriautomatisering

I industrien er der en kraftig vækst af nye tiltag indenfor automatisering samt et stort behov for løbende tilpasninger af de produktionstekniske anlæg.

Hos SØREN JENSENS EFTF. A/S har vi stor erfaring indenfor industriautomatisering, og vi projekterer, opbygger og installerer alle former for maskinstyringer. Automatiseringen indebærer en videreførelse af mekaniseringen af produktionen ved at erstatte manuel styring med automatisk styring.

Ved automatisering i industrien styres eller reguleres en arbejdsproces, således at dele af en produktion gennemføres uden direkte manuel medvirken. Dette har til formål at forbedre effektivitet og kvalitet samt at aflaste manuelt arbejde og de risici, en arbejdsproces indebærer.

En PLC er en programmerbar enhed, hvorpå der kan udføres automatiske styringer, og PLC styringer vælges blandt andet på grund af styring af komplekse systemer til fordelagtige priser.

HMI og SCADA er software, som bruges til overvågning og styring af et automatiseret anlæg. SCADA er en brugerflade, som vises på en PC, og som kan designes efter behov. HMI er et touchpanel/PC, som typisk er placeret ved anlægget.

Top