Alarmer og videoovervågning

Alene i året 2012 var der i flg. SikkerhedsBranchen 43.266 indbrud i beboelser.

Indbrud i private hjem skaber, ud over de store gener ved mistede og ødelagte ejendele, også utryghed.

Præventive løsninger som tyverialarm og videoovervågning reducerer imidlertid risikoen for indbrud, og videoovervågning kan være med til af fange de skyldige.

Læs mere om videoovervågning her (PDF)

 

Tekniske alarmer

Vi tilbyder desuden tekniske alarmer for strøm- og temperaturovervågning af stalde, pumpestationer og køleanlæg m.v. 

Vi installerer alle løsninger i høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

Top