Eleftersyn

Få et kvalificeret eleftersyn hos SØREN JENSEN'S EFTF. A/S

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et eleftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder.

Et eleftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge vores virksomhed til at udføre dit eleftersyn, kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. SØREN JENSEN'S EFTF. A/S er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvis eleftersynet påviser, at der er ulovlige installationer i boligen eller funktionssvigt, kan vi desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Kontakt os for yderligere information på tlf. 98 46 22 33.

Læs mere om ordningen her

Top